direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

1.2 Ligging en begrenzing

Het bestemmingsplangebied is gelegen aan de Ruitersmolenweg 13-15 (kadastraal bekend gemeente Beekbergen, sectie K, nummers 4099, 4191, 4277, 4279, 4280, 4487, 4490, 4534, 4535, 4650, 4651, 4671, 4672, 4673 en 4674), waar het recreatiebedrijf "Klein Canada" is gevestigd. Dit bedrijf omvat een hotel, bungalows en bijbehorende voorzieningen, zoals tennisbanen. Daarnaast bevinden zich op de locatie vijf zelfstandige recreatiebungalows.

De in het oostelijke deel van het dorp Beekbergen gesitueerde locatie wordt aan drie zijden begrensd door aan de Keizersmantel, Koningspage, H. Minnekenweg en Dokter Ponthof gelegen woonpercelen. De oostelijke grens wordt gevormd door de Ruitersmolenweg. Deze weg vormt de "natuurlijke" grens tussen het dorp Beekbergen en het buitengebied. Aan de overzijde van de weg ligt agrarisch gebied. Het oppervlak van de totale locatie bedraagt ruim twee hectare.

De locatie Klein Canada ligt dus op de overgang van het bebouwde gebied naar het open landschap, daarbij gescheiden door de Ruitersmolenweg. De totale rand heeft een duidelijk dorps karakter, met een gevarieerd beeld van groen, bouwvolumes en architectuur. De locatie presenteert zich nu vooral als een groen accent en legt hiermee een verbinding naar het landschap.