direct naar inhoud van 4.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

4.4 Cultuurhistorie

4.4.1 Cultuurhistorische waarden

Het perceel is thans onbebouwd. Ter plaatse zijn derhalve geen cultuurhistorische waarden aanwezig.

4.4.2 Archeologische waarden

In 1992 is het Europees verdrag van Malta ondertekend door een groot aantal EU-landen, waaronder ook Nederland. Het doel hiervan is het veilig stellen van het (Europese) archeologische erfgoed. Dit moet met name gestalte krijgen in het ruimtelijk ordeningsbeleid, wat betekent dat bij de voorbereiding van bestemmingsplannen meer aandacht moet worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische waarden en dat een beschermende regeling moet worden opgenomen ten aanzien van die archeologische waarden. Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dus dat voor waardevolle archeologische gebieden/monumenten een beschermende regeling wordt opgenomen.


Op de planlocatie is een inventariserend veldonderzoek verricht door middel van proefsleuven. Hierbij zijn geen archeologische resten waargenomen. Er hoeft derhalve geen aanvullend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Omdat de kans altijd aanwezig is dat er nog wel archeologische resten voorkomen, is het gewenst om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag overeenkomstig artikel 47 van de Monumentenwet.