direct naar inhoud van 3.5 Duurzaam bouwen
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

3.5 Duurzaam bouwen

Voor de realisatie van de gemeentelijke ambities heeft de gemeente Apeldoorn aanvullend instrumentarium ontwikkeld. Van zowel gemeentelijke als externe partijen wordt verwacht dat zij volop medewerking verlenen aan het realiseren van deze ambities.

Belangrijk criterium in de discussie rond duurzaam bouwen is de waarde voor de zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Het is de ambitie van de gemeente Apeldoorn voor 2009 om tenminste 20% onder de landelijke EPC-norm te scoren. Voor initiatieven uit 2008 geldt een overgangsregeling van 10%.

Het voorliggende initiatief is in 2008 door de gemeente Apeldoorn in behandeling genomen. Initiatiefnemers hebben zich gecommitteerd aan bovenstaande overgangsregeling en zullen hun bouwplan zo uitvoeren dat wordt voldaan aan de eisen zoals deze golden op de datum van indiening van het initiatief, zijnde een EPC van 0,72 (peiljaar 2008).