direct naar inhoud van 3.4 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

3.4 Verkeersontsluiting en parkeren

De woongebieden van Apeldoorn zijn in verkeerskundige zin verblijfsgebieden met een snelheidregime van 30 km/uur, waarop het verkeer gemengd wordt afgewikkeld. Voor ontsluitend verkeer kent Apeldoorn kent beperkt aantal hoofdwegen, die op stadsniveau snelle verindingen vormen tussen centrum, wijkdelen en het provinciaal en nationaal wegennet. Ook de Ring van Apeldoorn heeft de status van hoofdweg. Deze wegen kennen een 50 km/uur regime, vrijliggende fietspaden en een beperkt aantal aansluitingen op de verblijfsgebieden, met als doel de doorstroming op deze wegen zo min mogelijk te verstoren.


Specifiek voor het huidige gebied zijn de Deventerstraat en de Laan van Zevenhuizen hoofdwegen. Ontsluiting van het woongebied voor autoverkeer wordt vanwege verstoring van met name de capaciteit van het kruispunt Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen afgewikkeld op de bestaande Lavendelstraat en Laurierstraat. Verkeer uit het nieuwe gebied kan vervolgens via de bestaande met verkeerslichten geregelde kruisingen Mheenlaan - Laan van Zevenhuizen en Deventerstraat - Kruizemuntstraat de hoofdwegenstructuur bereiken.


Voor langzaam verkeer (fiets en voetgangers) blijft de doorsteek tussen Laurierstraat en Deventerstraat aan de westzijde in stand, en kan men aan de oostzijde de Kalmoesstraat bereiken. Voor alle infrastructuur geldt dat deze qua vorm aan zal sluiten bij de bestaande straten. Het hele plangebied wordt onderdeel van het verblijfsgebied. Om te hard rijden te voorkomen zal op de kruising Lavendelstraat - Laurierstraat een verkeersdrempel of kruispuntplateau worden gerealiseerd.