direct naar inhoud van 3.3 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

3.3 Bebouwing

Algemeen

Mede op basis van de gedachte van de Groene Wig is een plan ontwikkeld dat voorziet in de bouw van maximaal 82 woningen. Het plan kan worden verdeeld in twee gedeelten: een gedeelte ten westen van de doorgetrokken Lavendelstraat en de groene wig en een gedeelte ten oosten van genoemde straat en de groene wig.

Totaal zijn in het voorliggende plan 82 woningen gepland. Deze woningen zijn in verschillende wooncategorie├źn onderverdeeld t.w.:

  • 24 twee onder een kap woningen
  • 57 rijenwoningen, waarvan er 15 worden gebouwd in laag verkoopsegment met een beukmaat van 4,8 mtr.

De overige rijenwoningen worden gebouwd met een beukmaat van 5,4 mtr.

Aan de oostzijde van de doorgetrokken Lavendelstraat zijn de grondgebonden woningen rondom een parkeerhof gesitueerd. Op twee woningen zijn architectonische en/of stedenbouwkundige accenten aangebracht. Deze benadrukken onder andere de entree van deze inbreidingslocatie aan de zuidwest kant, en geven de rijenwoningen aan de Groene Wig een kopgevelaccent dat tevens is gericht naar de Laan van Zevenhuizen.

Aan de oostzijde van de nieuw doorgetrokken Lavendelstraat worden eveneens grondgebonden woningen gebouwd. Het gaat hier om 42 woningen waarvan 24 twee onder een kap woningen met eigen garages. De rijenwoningen aan deze zijde van de groene wig vormen een nieuwe bebouwingswand van de verlengde Lavendelstraat. De nieuwe woningen staan in dezelfde rooilijn als de bestaande woningen. De ruimte tussen deze woningen en de bestaande bebouwing langs de Deventerstraat wordt ingevuld met 24 twee onder een kap woningen met eigen garages.

Het plan zoals dat er thans ligt kent een relatief hoge dichtheid aan woningen. De wijze waarop deze woningen op het terrein zijn gesitueerd levert echter een helder stedenbouwkundig beeld op en kent een "sober" te noemen architectonische kwaliteit. De herinrichting van de Amefa-locatie voegt zich in het huidige stedenbouwkundige beeld van de wijk Zevenhuizen.


Beeldkwaliteit

De karakteristiek van de architectuur is sober en eenvoudig te noemen. Door middel van materialisering, detaillering en kleurgebruik dient het wijkje een eigen identiteit (binnen de wijk Zevenhuizen) te krijgen. De architectuur van de woningen dient zich te kenmerken door op subtiele wijze in te spelen op de ritmiek van de voorgevels waardoor er een compositie op schaalniveau van het woonblok ontstaat. De verschillende aaneengeschakelde woningen zijn onderverdeeld in een aantal verkoopsegmenten waarvan de architectuur van deze langsblokken verschillend dient te zijn. Op kenmerkende hoeken zijn architectonische accenten verreist die zich naar beide gevels (kop- en langsgevel) richten. Deze accenten markeren o.a. de entree van de wijk maar zullen in de langsgevels deze ook van een duidelijk einde voorzien. Het materiaalgebruik van zowel de rijen- als de kopwoningen is hoofdzakelijk: baksteen, beton, glas en glaspanelen.