direct naar inhoud van 3.1 Woonprogramma
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

3.1 Woonprogramma

Het initiatief voor de ontwikkeling van woningbouw op de Amefa-locatie is opgenomen in het woningbouwprogramma 2003. In het daarbij behorende stedenbouwkundig plan werd uitgegaan van een relatief hoog appartementencomplex bestaande uit 90 appartementen met daarnaast een programma van 67 laagbouwwoningen. Bij de nadere uitwerking van dit plan bleek dat de 22 verdiepingen tellende woontoren financieel niet haalbaar was, zowel bouwkundig gezien alsmede de verkoopbaarheid in de huidige woningmarkt. Op basis van deze gegevens is thans een plan ontwikkeld met alleen laagbouwwoningen. Gezien de aanzienlijke opgave die er lag om Amefa te verplaatsen, is het niet mogelijk gebleken ter plaatse sociale huurwoningen te realiseren. Daarom is gekozen voor een woningprogramma in het koopsegment, waarbij als voorwaarde is meegegeven dat tenminste 13 rijenwoningen in de categorie vrije sector 1 gerealiseerd dienen te worden. Verder uitgangspunt is dat daarnaast 44 rijenwoningen in de categorie vrije sector 2 worden gerealiseerd en 24 twee onder één kap en 1 vrijstaande woningen in het duurdere vrije sector 3 en incidenteel in het hogere koopsegment. In totaal worden er 82 grondgebonden woningen gerealiseerd. Het voorheen opgenomen gestapelde programma komt daarmee geheel te vervallen.