direct naar inhoud van 2.7 Verkeersbeleid
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

2.7 Verkeersbeleid

Verkeersstructuur

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in het gemeentelijk verkeersbeleidsplan Wat ons Beweegt (juli 1997). Als vervolg op dit plan is in 1999 een Verkeerskaart opgesteld dat in 2004 is geactualiseerd onder de naam Actualisatie Verkeerskaart (Augustus 2004) met daarin de hoofdlijnen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid opgenomen. Doel van deze kaart(en) is de beperking van de groei van de automobiliteit ten gunste van de leefomgeving en de bereikbaarheid. Om dit te bereiken is de verkeerskaart uitgewerkt in deelnota's waarin het beleid uit deze kaart is uitgewerkt naar concrete maatregelen.

De infrastructuur van Apeldoorn is gebaseerd op een ringvormige ontsluitingsstructuur met drie niveaus. De Laan van Zevenhuizen die de noordelijke grens van het plangebied vormt maakt deel uit van de buitenste ring. Deze buitenring vormt een verbinding van de woonwijken met elkaar en met de uitvalswegen. De Laan van Zevenhuizen en de Deventerstraat behoren vanwege hun belangrijke ontsluitende functie dan ook tot de hoofdontsluitingswegen van Apeldoorn. De overige wegen ten zuidwesten en noordwesten van het plangebied behoren tot de verblijfsgebieden binnen de wijk De Mheen. De infrastructuur in het plangebied wordt zo vormgegeven dat de nieuwe wegen op de bestaande aansluiten en zodoende ook tot de verblijfsgebieden gaan behoren.

Parkeren

Vigerend beleid is de parkeenormentabel uit de geactualiseerde Verkeerskaart van 2004. Ter informatie wordt in de tabel een indruk gegeven van de voor in het gebied geplande woningen. Formeel toetsingsmoment van de parkeernormen vindt plaats als onderdeel van de bouwaanvraag.

Tabel 2.1 Parkeernormen Amefa

Type woning   Op eigen terrein   Openbaar
toegankelijk  
Parkeernorm  
Woning buiten de binnenstad
- Woning zonder parkeergelegenheid
- Garage met oprit
- Garage zonder oprit
- Carport
- Tuinparkeerplaats  

-
1,00
1,00
1,00
1,00  

1,50
0,75
1,25
1,00
1,25  

1,50
1,75
2,25
2,00
2,25