direct naar inhoud van 1.5 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

1.5 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van de gewenste woonbebouwing op de Amefa-locatie.

De opzet van deze plantoelichting is als volgt. In het volgende hoofdstuk 2 wordt het voor het plangebied relevante beleid weergegeven. Daarna zal in hoofdstuk 3 een beschrijving worden gegeven van de stedenbouwkundige opzet. In hoofdstuk 4 wordt aandacht geschonken aan de uitvoerbaarheid van het plan. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de juridische planopzet, zijnde de wijze waarop het stedenbouwkundig plan wordt vertaald in juridisch-planologische regelingen, en tot slot zal in hoofdstuk 6 nog kort ingegaan worden op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan.