direct naar inhoud van 1.4 Bestaande situatie
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

1.4 Bestaande situatie

Het plangebied is thans vrijwel geheel onbebouwd. Vanwege een bodemsanering is de totale bebouwing en verharding van het bedrijf Amefa verwijderd. Op de Amefa-locatie waren voorheen twee bedrijfsgebouwen aanwezig van circa 4 à 5 meter hoogte. De toegang tot het terrein is gelegen ten zuidwesten van het woonperceel 313.


De naastgelegen motorenhandel "Bert Duursma Motoren" bestaat uit een showroom aan de zijde van de Deventerstraat en daarachter een werkplaats, compressorruimte en een wasplaats.


Het plangebied ligt verder in een zeer gedifferentieerde omgeving. Zo zijn de woningen langs de Deventerstraat restanten van de historische lintbebouwing langs deze straat. Deze percelen worden gekenmerkt door 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen gelegen op relatief diepe kavels.


Aan de zuidwestzijde grenst het gebied aan de woonbuurt De Mheen. Deze woonbuurt wordt gekenmerkt door achtereenvolgens seniorenwoningen, een blokverkaveling met drive-in woningen en een verkaveling met rijenwoningen gelegen aan een hofjesstructuur.


De locatie kan verder omschreven worden als een zichtlocatie aan de Laan van Zevenhuizen, waarbij de locatie en de weg gescheiden zijn door een brede waterpartij die parallel aan de Laan van Zevenhuizen loopt. Langs deze weg ligt ten noordoosten van de locatie nog het benzinestation "Firezone" (zonder LPG). Aan de andere zijde van weg ligt de woonbuurt Sprenkelaar waarvan het beeld sterk gemarkeerd wordt door de aanwezigheid van vier hoogbouwflats die dwars op het wegprofiel van de Laan van Zevenhuizen gesitueerd zijn.