direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied is opgenomen in bestemmingsplan "Sluisoord - De Mheen" en heeft daarin voor het grootste deel de bestemming "Bedrijfsdoeleinden". Op basis van deze bestemming is een ontwikkeling met woningbouw niet mogelijk. Met voorliggend bestemmingsplan wordt dit bestemmingsplan voor wat betreft het plangebied vervangen.

De gemeente Apeldoorn werkt thans aan een integrale herziening van de bestemmingsplannen in stadsdeel Noord-Oost. Formeel zou de ontwikkeling op het Amefa-terrein hier eveneens onderdeel van uitmaken. Echter, vanwege de concrete ontwikkelingen in het gebied is bewust gekozen het voorliggende plan niet op te nemen in het integrale bestemmingsplan "Stadsdeel Noord-Oost".