direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

1.2 Ligging en begrenzing

De Amefa-locatie is gelegen in de wijk Zevenhuizen op de hoek van de Laan van Zevenhuizen en de Deventerstraat die respectievelijk de noordoostelijke en zuidoostelijke begrenzing vormen van het plangebied (zie figuur 1).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1017-onh1_0001.jpg"

Figuur 1.1 Ligging plangebied


Met uitzondering van de woonpercelen 313 en 315 en het bedrijf "Bert Duursma Motoren" loopt de grens aan de zijde van de Deventerstraat langs de achterzijde van de woningen. Het bedrijf is vanwege een goede milieuhygiƫnisch afstemming meegenomen in de planvorming. De genoemde woonpercelen zijn in het plangebied meegenomen omdat delen van het perceel worden gebruikt ten behoeve van de realisatie van twee nieuwe woningen.


Aan de noordwestzijde grenst het plangebied aan een aantal seniorenwoningen van woningcorporatie Ons Huis. Ten zuidwesten wordt deze begrenzing gevormd door de drive-in woningen aan de Laurierstraat en Lavendelstraat.