direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Deventerstraat - Laan van Zevenhuizen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1017-onh1

1.1 Aanleiding

Verplaatsing Amefa

De Apeldoornse Messenfabriek (Amefa) is door de jaren heen aanzienlijk gegroeid. Tot enkele jaren geleden kon de groei nog opgevangen worden op het terrein op de hoek Laan van Zevenhuizen / Deventerstraat. In 2006 is het bedrijf verplaatst naar de huidige locatie op het bedrijventerrein in Apeldoorn Noord. De voormalige locatie bevatte een aanzienlijke bodemverontreiniging. Deze is inmiddels gesaneerd en beschikbaar voor een nieuwe invulling.

Voorstel ontwikkeling hoogbouw
Ontwikkelingscombinatie Le Couteau (een samenwerking tussen BAM en Koopmans) heeft in november 2004 een tweetal alternatieven voor locatie uitgewerkt, te weten een hoogbouw- en een laagbouwvariant. Aan de hoogbouwvariant werd de voorkeur gegeven door de gemeenteraad en de direct omwonenden. Sindsdien hebben Le Couteau en de gemeente Apeldoorn gewerkt aan een stedenbouwkundig plan dat een meer concrete invulling gaf aan de plannen van november 2004. Dit stedenbouwkundig plan is op 8 juni 2006 positief ontvangen door de gemeenteraad in de PMA. Op basis hiervan staat het licht op groen voor deze ontwikkeling en is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Het voorontwerp, inclusief een inspraaknota, is vastgesteld bij collegebesluit van 8 november 2006, aansluitend is het welstandskader vastgesteld door de raad. Bij de behandeling van het welstandskader was bij de raadsleden bekend dat het plan grote weerstand vanuit de buurt kende. Ondanks deze weerstand waren de raadsfacties van mening dat de ontwikkeling van het gebied naar wonen, inclusief een woontoren van 22 lagen, een goede en passende ontwikkeling zou zijn. Daarbij werd veel gewicht toegekend aan de verplaatsing van het bedrijf Amefa, en de daarbij behorende milieubelasting, uit een woonomgeving en naar een bedrijventerrein. Het hoogbouwplan werd vervolgens gezien als

Heroverweging en nieuw plan

Met de wijzigende omstandigheden in de appartementenmarkt en de hoge bouwkundige kosten van de 22-laagsse woontoren, heeft Le Couteau in 2007 besloten niet verder te gaan met het hoogbouwplan voor het Amefa-terrein. Besloten is te onderzoeken of er mogelijkheden waren voor een volledig grondgebonden programma.


Het oude stedenbouwkundige plan met de 22-laagse woontoren was gericht op de Laan van Zevenhuizen, met de keuze voor een grondgebonden programma richt het nieuwe buurtje zich meer op de directe woonomgeving en vormt het een stedenbouwkundige afronding van de bestaande wijk. De woningblokken in het plan volgen dezelfde verdraaiing als andere woningblokken in de omgeving.


De appartementenmarkt staat in Apeldoorn onder druk en vooral in Zevenhuizen is er reeds een groot aanbod aan appartementen. De verandering in het woningbouwprogramma voor het Amefa-terrein, zowel qua aantal als type woning, is daarmee passend in het gemeentelijke woningbouwprogramma.


Zowel vanuit stedenbouwkundig oogpunt als vanuit het gemeentelijke woningbouwprogramma wordt een grondgebonden programma daarmee als een positieve ontwikkeling gezien. Het stedenbouwkundig plan voor het Amefa-terrein is op 3 november 2008 door het college vastgesteld.