direct naar inhoud van 7.4 Zienswijzennota tervisielegging 2009
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

7.4 Zienswijzennota tervisielegging 2009

Voorliggend plan is reeds in april-mei 2009 ter inzage gelegd. De tijdens die tervisielegging ingediende zienswijzen zijn vervat in een zienswijzennota en als bijlage 12 bij dit bestemmingsplan gevoegd.