direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

7.1 Vooroverleg

Het voorliggende bestemmingsplan vloeit voort uit een stedenbouwkundig plan dat meerdere malen is beproken met zowel de Wijkraad De Maten als een brede klankbordgroep. Vanwege dit uitgebreide vooroverleg is ervoor gekozen het bestemmingsplan niet voor eventuele opmerkingen voor te leggen aan Wijkraad "De Maten".