direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

De revitalisering van het winkelcentrum Eglantier bevat:

  • 1. een herinrichting van de openbare ruimte,
  • 2. een uitbreiding van het winkel/horeca/dienstverleningvloeroppervlak en
  • 3. de toevoeging van 94 appartementen.

Om dit te realiseren heeft de Gemeente een anterieur contract, zijnde een ontwikkelings-en realisatieovereenkomst, gesloten met de ontwikkelaar Holland Property NV.

De haalbaarheid van het project is afhankelijk van het resultaat van de exploitatie, die uiteenvalt in een opstal- en een grondexploitatie. De opstalexploitatie wordt uitgevoerd door de ontwikkelaar en de grondexploitatie door de gemeente.

In de grondexploitatie zitten de kosten van o.a. de herinrichting van de Eglantierlaan en het Violierenplein, het verleggen van de riolering en kabels en leidingen en het aanpassen van de overige openbare ruimte binnen het winkelcentrum.

De opbrengsten komen uit de verkoop van bouwrijpe grond en bijdragen van de ondernemers, de ontwikkelaar en de gemeente. De grondexploitatie is budgettair neutraal en hiermee is de economische uitvoerbaarheid verzekerd.