direct naar inhoud van 5.3 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

5.3 Cultuurhistorie

5.3.1 Cultuurhistorische waarden

Zoals reeds is aangegeven, is in 2004 is een cultuurhistorisch advies opgesteld door bureau STOA (zie bijlage) met als doel; aanbevelingen te doen bij het transformatieproces die de cultuurhistorische waarde van het winkelcentrum doen behouden dan wel versterken. Bij de planontwikkeling is met bedoelde aanbevelingen rekening gehouden.

5.3.2 Archeologische waarden

Er mag worden aangenomen dat de eventueel aanwezige archeologische waarden door de aanleg van winkelcentrum De Eglantier zodanig verstoord zijn dat bij nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied geen archeologische waarden meer in situ worden verwacht. Om deze reden wordt voor dit plangebied geen aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij het aantreffen van vondsten wordt conform de Monumentenwet geƫist dit bij het bevoegd gezag (lees de gemeentearcheoloog) te melden.