direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Als gevolg van de revitalisering van de Eglantier wordt het bestemmingsplan aangepast. De revitalisering heeft weinig gevolgen voor de waterhuishouding. De voornaamste aanpassing is de aanleg van een apart hemelwaterriool voor afkoppeling van schone dakoppervlakken.

5.2.2 Afvoer van hemelwater

In het plangebied worden waar mogelijk (nieuwe) dakoppervlakken afgekoppeld en via een separaat hemelwaterriool naar de omliggende vijver getransporteerd. Vanwege de vele activiteiten in het openbare terrein is er bewust voor gekozen de (winkel)straten niet af te koppelen.

5.2.3 Gevolgen waterhuishouding

De voorgenomen plannen hebben geen gevolgen voor het grondwater. Er is geen waterafhankelijke natuur in of in de omgeving van het plangebied aanwezig. Het afgekoppelde hemelwater wordt naar de omliggende vijver gevoerd. De vijver heeft hiervoor voldoende capaciteit. Tevens zal het afgekoppelde hemelwater de waterkwaliteit ten goede komen (meer doorstroming).

5.2.4 Watertoets

Bovenstaande aanpak is op 12 maart 2009 telefonisch doorgenomen met Waterschap Veluwe. Zij konden zich vinden in de beschreven aanpak.