direct naar inhoud van 4.5 Duurzaam bouwen
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

4.5 Duurzaam bouwen

Behoudens de voorwaarden zoals vastgesteld in het bouwbesluit, zijn tevens de gemeentelijke DAF eisen van toepassing. Omdat het ook bestaande bouw betreft zal toepassing van de DAF eisen niet altijd (volledig) mogelijk blijken. Er is afgesproken dat daar waar niet in de aanvullende eisen kan worden voorzien dit onderbouwd moet worden aangegeven en zo mogelijk alternatieven moeten worden aangereikt. Ik weet niet of de laatste zin in de tekst moet/kan worden opgenomen.