direct naar inhoud van 4.3 Openbare ruimte
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

4.3 Openbare ruimte

In het stedebouwkundige ontwerp voor winkelcentrum Eglantier, speelt de inrichting van de openbare ruimte een belangrijke rol. Het gaat daarbij niet alleen om de inrichting van de straten en pleintjes in het winkelcentrum zelf maar ook om de inrichting van de Eglantierlaan en de Gildelaan.

Om voldoende parkeergelegenheid aan het (uitgebreide) winkelcentrum te kunnen maken, wordt de Eglantierlaan ter hoogte van het winkelcentrum voor een groot gedeelte tot verblijfsgebied omgevormd waarin ruimte is voor het parkeren van auto's. Tevens komt er aan weerszijden van de Eglantierlaan een vrijliggend fietspad en komt er meer ruimte voor de voetganger wordt gemaakt. Door de keuze van bestratingsmateriaal zal het voor de gebruiker duidelijk zijn waar geparkeerd mag worden en waar het voetgangersgebied begint en autoverkeer niet gewenst is.

In het ontwerp wordt autoverkeer en vrachtverkeer (laden lossen van goederen) zoveel mogelijk aan de randen van het winkelcentrum gehouden maar er blijft wel ruimte voor parkeren op het Violierenplein. Ook komt er parkeergelegenheid aan de Gildelaan op het (vernieuwde) Gildeplein. Het parkeren op Eglantierlaan en op het Gildeplein wordt onderbroken door bomen, die uiteindelijk een kronendak boven de parkeervoorzieningen zullen vormen. Doordat de bomen in haagblokken worden gezet zal de Eglantierlaan een groene uitstraling krijgen en tegelijk een voorportaal van het vernieuwde winkelcentrum vormen.

De huidige inrichting van de winkelstraten en de pleintjes laat sterk te wensen over: het straatbeeld wordt gedomineerd door een bonte verzameling van straatmeubilair, onvoldoende straatverlichting, slechte afwatering en somber materiaalgebruik. Bij de herinrichting van het winkelcentrum wordt veel aandacht besteed aan deze openbare ruimte. Het uitgangspunt is dat alles wat er nu ligt zal verdwijnen en plaats maakt voor duurzame, stijlvolle, gebakken materialen. Nieuw zijn de horecapleintjes in het plangebied aan het Violierenplein en het zogenaamde 'Franse pleintje' ter hoogte van de huidige locatie van het postkantoor. Hier komen (dag)terrassen, niet weggestopt achter een gevel, maar midden in het winkelgebied, prettig in de zon gelegen.

De afwatering zal niet meer via putten maar via lijngoten plaatsvinden, de (nieuwe) bestrating zal vlakker komen te liggen en een moderner uistraling krijgen. Het straatmeubilair zal als een eenheid worden vormgegeven, met hekwerken langs de Eglantierlaan, bankjes en afvalbakken in het winkelcentrum. Op bredere gedeelten in de winkelstraten zullen (niet overdekte) fietsenstallingen komen waardoor de fiets dichtbij de winkels gestald kan worden. Verlichting zal in de winkelstraten zoveel als mogelijk hangend aan de gevels plaatsvinden waardoor een gelijkmatige lichtopbrengst wordt verkregen en er minder obstakels in de openbare ruimte komen. De parkeervoorzieningen worden van lichtmasten voorzien met een grote mast op het Violierenplein.