direct naar inhoud van 4.1 Woningbouwprogramma
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

4.1 Woningbouwprogramma

Het initiatief voor de uitbreiding van de Eglantier is voor het eerst opgenomen in het woningbouwprogramma 2006/2007 voor de 1e fase 50 appartementen en in het woningbouwprogramma 2008 voor de 2e fase eveneens 50 appartementen.

Uit het woningmarktonderzoek van 2006 blijkt dat slechts 2% van de woningvoorraad in dit stadsdeel een koopappartement betreft in het goedkope en middensegment. Onder belangstellenden voor een woning in deze wijk bevinden zich relatief veel potentiële starters.

De groep 65+ is ten opzicht van de rest van de stad iets ondervertegenwoordigd. Er wonen relatief weinig ouderen en relatief veel gezinnen met kinderen in dit stadsdeel. In de toekomst zal het aandeel ouderen kunnen verdubbelen. De doelgroep ouderen is één van de potentiële kandidaten voor de nieuwbouw in de Eglantier waarbij zorg op maat vanuit de bestaande zorginstellingen in de wijk een gewenst concept is.

Bij de huidige uitwerking van het plan wordt voor de 1e fase uitgegaan van circa 94 appartementen onderverdeeld in 20 sociale huur, 66 vrije sector 1 en 8 vrije sector 2 woningen. Dit programma voorziet in de behoefte van verschillende doelgroepen en woonwensen van zowel jongeren als ouderen en past binnen de uitgangspunten van het woonbeleid.

Hoewel in dit bestemmingsplan uitsluitend de 1e fase van het project betreft, is aan de hand van het stedenbouwkundig plan reeds een programma bepaald voor de 2e fase. Vanwege de onzekerheid in de realisatie van deze 2e fase is ervoor gekozen een en ander hier verder niet toe te lichten.