direct naar inhoud van 3.5 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

3.5 Cultuurhistorie

Zoals bij paragraaf 3.1 reeds is aangegeven, is in 2004 ten behoeve van de revitalisatie van Eglantier een cultuurhistorisch advies is opgesteld door bureau STOA, met als doel aanbevelingen te doen bij het transformatieproces die de cultuurhistorische waarde van het winkelcentrum doen behouden dan wel versterken. Bij de planontwikkeling is met bedoelde aanbevelingen rekening gehouden.

Dit advies is als bijlage 2 bij het voorliggende plan gevoegd.