direct naar inhoud van 3.3 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

3.3 Verkeer en vervoer

Het winkelcentrum De Eglantier ligt in de woonwijk De Maten. De ontsluitingsstructuur van deze wijk is in de vorm van een rondweg aangelegd (Laan van Maten, Gildenlaan en Heemradenlaan). Deze rondweg maakt onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van Apeldoorn. De Eglantierlaan maakt géén onderdeel uit van de hoofdwegenstruktuur. Door de ligging in de wijk, en de vormgeving van het straatprofiel is de Eglantierlaan in de huidige situatie een snelle en aantrekkelijke verbinding voor het autoverkeer tussen de Heemradenlaan en Gildenlaan. Naast het bestemmingsverkeer (winkelcentrum en aanliggende woonbuurten) maakt vooral doorgaand verkeer gebruik van deze weg, terwijl het zuidelijke gedeelte van de rondweg (Gildenlaan) veel minder zwaar wordt belast.

Het Winkelcentrum De Eglantier wordt voor het autoverkeer ontsloten door de Gildenlaan en de Eglantierlaan. De belangrijke openbare parkeergelegenheden van het winkelcentrum zijn ontsloten aan de Gildenlaan en aan de Eglantierlaan.

Vanaf de Gildenlaan is de parkeergarage onder het 'Middenblok' ontsloten. Vanaf deze ontsluiting is ook een aantal parkeerplaatsen op maaiveld ontsloten (nabij het voormalig tuincentrum en achter de Albert Heijn).

Vanaf de Eglantierlaan zijn de meeste parkeerplaatsen ontsloten. Nabij de DekaMarkt en de medische voorzieningen is een groter parkeerterrein gelegen. Daarnaast is het Violierenplein ontsloten op de Eglantierlaan. Via dit parkeerterrein zijn ook de bewonersparkeerplaatsen (Violieren) bereikbaar. Op het Violierenplein vindt tevens de weekmarkt plaats.

Het winkelcentrum is voor voetgangers en fietsers naar de omliggende woongebieden ontsloten via een fijnmazig padennetwerk.

Voor wat betreft het openbaar vervoer wordt het winkelcentrum bediend door stadslijnen (1, 2, 3 en 4) en streeklijnen (richting Arnhem). Elk kwartier is er op deze manier een verbinding met het centraal station.