direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Winkelcentrum De Eglantier heeft bijzondere kwaliteiten door het concept van een "stadje-in-een-stad". Deze worden nog verder versterkt door de duurzame stedelijke architectuur, welke in voorgaande paragraaf verder is beschreven. Toch doen zich ook praktische problemen voor. Dat komt niet zozeer door het destijds gekozen concept, maar aan de veranderde kijk op winkelen en wonen. Winkelen is in de huidige tijdsgeest niet alleen boodschappen doen. De consument wil ook vermaakt worden en mogelijkheden tot langer verblijf hebben. De consument verlangt ook een uitgebreider aanbod aan voorzieningen met meer keuzemogelijkheden. Er is daarbij steeds meer behoefte aan wonen op maat, zeker in het licht van de toenemende vergrijzing.

Ten behoeve van de revitalisatie van Eglantier is een stedenbouwkundig plan gemaakt, dat tevens toeziet op de beeldkwaliteit van het gebied. Dit plan is als bijlage 3 bij het voorliggende plan gevoegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1016-ont1_0004.jpg"

Afbeelding 3.1 Analyse van het plangebied

Concreet zijn voor het plangebied Eglantier de volgende aandachtspunten geformuleerd:

Functioneel

 • De expeditie en het beheer functioneren niet door diverse verenigingen met tegengestelde belangen.
 • Het winkelcentrum functioneert niet goed omdat de trekkers niet goed verdeeld zijn. Het circuit werkt niet doordat er “lekken” in zitten.
 • Er is een meer thematische opbouw van het centrum gewenst.
 • Er zijn te veel blinde wanden en de opgangen naar woningen verstoren het winkelen.
 • De straten zijn relatief breed waardoor het centrum op sommige plekken kaal oogt.
 • Het aanbod van het centrum is onvolledig als wijkwinkelcentrum.
 • De toegangen en de organisatie van het parkeren voldoen niet.


Ruimtelijk

 • Het concept van het “stadje” moet versterkt worden.
 • De aansluiting van het centrum naar de omgeving kan beter.
 • De zichtbaarheid vanaf de wijkontsluitingen kan beter.
 • Het binnen - buiten gevoel moet versterkt worden.
 • De interne ruimtelijke dynamiek moet behouden en versterkt worden.
 • De relatie bovenstraat - benedenstraat kan versterkt worden.
 • Het “Burchtkarakter” versterken en uitbouwen.
 • Winkelwanden verbeteren o.a. door betere winkelverdeling en verplaatsen van de woningtoegangen.
 • De architectonische vertikaliteit versterken.
 • Meer aandacht voor groen.
 • Herinrichting en versmalling van de straten, andere maatverdeling, beter materiaalgebruik en duurzamer straatmeubilair.