direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

3.1 Historie

In de woonwijk De Maten die grotendeels in de jaren ’70 tot stad kwam, werd in de jaren ’80 het winkelcentrum De Eglantier gebouwd. Met deze bouwtijd ligt dit project buiten het bestek van dit onderzoek, maar omdat het zo bijzonder is wordt het hier toch even kort besproken. Het geeft namelijk goed weer hoe de ideeën over winkelcentra, en stedenbouw in het algemeen, in relatief korte tijd sterk veranderden. Het wijk- en winkelcentrum is relatief groot, en is geïnspireerd op de ‘organische’ structuren en vormen van historische, met name middeleeuwse, binnensteden. Een levendig en sterk gevarieerd straatbeeld op menselijke schaal en vermenging van de functies winkelen en wonen waren de uitgangspunten. Dit leverde een geheel andere structuur en vormgeving op dan de nieuwe winkelcentra uit de hier onderzochte periode. Dat hiermee niet de ideale oplossing voor stedenbouwkundige vraagstukken was gevonden, blijkt uit het feit dat ook De Eglantier op de nominatie staat voor renovatie, net als bij veel van de oudere winkelcentra al is gebeurd.

Ten behoeve van de revitalisatie van Eglantier is in 2004 een cultuurhistorisch advies is opgesteld door bureau STOA, met als doel aanbevelingen te doen bij het transformatieproces die de cultuurhistorische waarde van het winkelcentrum doen behouden dan wel versterken. Bij de planontwikkeling is met bedoelde aanbevelingen rekening gehouden.

Dit advies is als bijlage 2 bij het voorliggende plan gevoegd.