direct naar inhoud van 2.6 Verkeersbeleid
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

2.6 Verkeersbeleid

Het gemeentelijk verkeersbeleid is vastgelegd in de Actualisatie Verkeerskaart, die is vastgesteld in augustus 2004. Hierin zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid opgenomen. Doel ervan is om de bereikbaarheid te verbeteren de leefbaarheid te vergroten. Dit wordt onder andere bereikt door het autoverkeer op een beperkt aantal hoofdwegen te bundelen. De functie van de hoofdwegen is het bereikbaar houden en verbinden van de bedrijventerreinen, woongebieden en de binnenstad. Hierdoor kunnen de tussenliggende woongebieden autoluw worden. Onder dit net van hoofdwegen liggen de woonstraten, waar leefbaarheid een belangrijke functie heeft. In deze verblijfsgebieden is de maximum snelheid 30 kilometer per uur.

In de Actualisatie Parkeernota (2004), zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen. Bij het toevoegen van functies in een gebeid dient hiermee rekening gehouden te worden.

Om het gebruik van de fiets te stimuleren is in de Deelnota Langzaam Verkeer (oktober 2001) gekozen voor een radiaal net van hoofdfietsroutes: de fietsdoorstroomassen. Daaronder ligt een net van primaire fietsroutes, die de woonwijken onderling en met de bedrijven verbinden. Op de doorstroomassen kunnen fietsers ongestoord, veilig en comfortabel doorfietsen.

Het voorzieningenniveau op het gebied van openbaar vervoer zijn weergegeven in de Deelnota Openbaar Vervoer (oktober 2001). Hierin is benoemd hoe bepaalde voorzieningen bediend moeten worden door het openbaar vervoer.