direct naar inhoud van 2.5 Economisch beleid
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

2.5 Economisch beleid

De Strategische Economische Beleidsvisie Apeldoorn (vastgesteld in 2001) stelt dat de gemeente voor detailhandel toe wil naar een hoogwaardig aanbod aan stedelijke regionale voorzieningen in het centrum en de wijken van de stad. Deze algemene beleidslijnen zijn verder uitgewerkt in de detailhandelsvisie ''een boodschap voor iedereen'' (vastgesteld in 2003) en richt zich op het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel.

Wijkwinkelcentrum de Eglantier is gelegen in stadsdeel Zuidoost van de gemeente Apeldoorn. Het winkelcentrum ligt aan de oostijde van dit stadsdeel en daarmee redelijk centraal binnen het verzorgingsgebied (circa 29.000 inwoners). De detailhandelstructuur binnen stadsdeel zuidoost bestaat naast de Eglantier uit de twee buurtwinkelcentra de Maat en Gildenhof en buurtsteunpunt Musketiersveld. De Eglantier heeft een boodschappenfuncie voor een groot deel van stadsdeel zuidoost. Van alle bestedingen in de voeding- en genotmiddelen in stadsdeel zuidoost komt 60 % terecht in de Eglantier (Koopstromenonderzoek 2001). Het winkelcentrum heeft een sterk en compleet aanbod, waardoor het een belangrijke positie inneemt in stadsdeel zuidoost. Consumententrekkers in de dagelijkse sector zijn de supermarkten Albert Heijn en Dekamarkt. De winkels in de non-foodsector hebben een functie voor het hele stadsdeel. In de niet-dagelijkse sector bevinden zich er (sub)trekkers zoals bijvoorbeeld Jamin, Zeeman, Intertoys en DA-drogist.

Uit indicatieve berekeningen van de economische ruimte in stadsdeel zuidoost, uitgaande van circa 29.000 inwoners in dit stadsdeel, komt naar voren dat de potentiële marktruimte hoger is dan de reeds aanwezige winkelruimte. Hiermee is er in zuidoost in principe ruimte voor een eigentijds stadsdeelcentrum. De Eglantier voldoet grotendeels aan de randvoorwaarden van een modern stadsdeelcentrum. Zo zijn bijvoorbeeld de meeste branches die passen in een stadsdeelcentrum er reeds gevestigd. Om in de toekomst de functie van stadsdeelcentrum te blijven vervullen, wordt de overgebleven marktruimte in stadsdeel zuidoost toegeschreven aan winkelcentrum de Eglantier. De huidige oppervlakte van de Eglantier (7.900 m² bvo) kan worden uitgebreid met ± 6.000 m² bvo.

Voorliggend bestemmingsplan maakt de uitbreiding van winkelvoorzieningen tot een maximale oppervlakte van 4.015 m2 aan winkels, 430m2 aan horeca en 375m2 aan dienstverlening mogelijk. Daarmee wordt voldaan aan de uitgangspunten van de Strategische Economische Beleidsvisie en is na realisatie van de plannen zelfs nog enige beleidsruimte beschikbaar.