direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van de gewenste revitalisatie en herontwikkeling van winkelcentrum Eglantier, inclusief de realisatie van woningen en de wijziging van de Eglantierlaan.


De opzet van deze plantoelichting is als volgt. In het volgende hoofdstuk 2 wordt het voor het plangebied relevante beleid weergegeven. Daarna zal in hoofdstuk 3 een beschrijving worden gegeven van de stedenbouwkundige opzet. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het plan, waaronder de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. In hoofdstuk 5 wordt tenslotte ingegaan op de juridische planopzet, zijnde de wijze waarop het plan wordt vertaald in juridisch-planologische regelingen.