direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

1.2 Ligging en begrenzing

Winkelcentrum Eglantier vormt het hart van stadsdeel De Maten. Dit stadsdeelcentrum is gelegen binnen de stadsdeelring Gildenlaan - Heemradenlaan. De enige doorsteek in deze ring wordt gevormd door de Eglantierlaan, die direct aansluitend aan winkelcentrum Eglantier ligt. Op figuur 1.1 is de ligging van het plangebied op een luchtfoto weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1016-ont1_0001.jpg"

Figuur 1.1 Ligging plangebied

Het plangebied wordt primair gevormd door de Eglantier, tevens de straatnaamaanduiding voor dit gebied. Het Violierenplein en de kerk De Drie Ranken maken tevens onderdeel uit van het plangebied. Hoewel niet strikt noodzakelijk, is vanwege de herinrichting van de Eglantierlaan deze eveneens aan het plangebied toegevoegd.

Aan de noordoostelijke zijde van het plangebied ligt de hoek met het huidige medisch centrum. Alhoewel het altijd het uitgangspunt van het plan is geweest om het totale winkelcentrum te revitaliseren, is voor dit gedeelte besloten een apart traject te doorlopen. Vanuit ruimtelijke optiek zijn hier geen belemmeringen voor, aangezien het medisch centrum geen direct onderdeel van het winkelgebied uitmaakt. Voorts is besloten het woonbuurtje De Violieren eveneens niet aan plangebied toe te voegen. Hiertoe bestaat geen noodzaak, aangezien hier geen ingrepen gepleegd worden.