direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan De Maten - winkelcentrum Eglantier
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1016-ont1

1.1 Aanleiding

Alhoewel het centrum de Eglantier slechts 25 jaar oud is, vertoont het vormen van slijtage. Dat komt niet zozeer door het destijds gekozen concept. Het ligt vooral aan de veranderde kijk op winkelen en wonen. Winkelen is niet alleen maar boodschappen doen. De consument wil ook vermaakt worden en mogelijkheden tot langer verblijf hebben. De consument verlangt ook een uitgebreider aanbod aan voorzieningen met meer keuzemogelijkheden. Daarnaast is steeds meer behoefte aan wonen op maat, zeker in het licht van de toenemende vergrijzing.

Om te voorkomen dat de slijtage van de Eglantier in de komende jaren ernstiger wordt is door de gemeente Apeldoorn en ontwikkelaar Scan Estate een plan opgesteld om het centrum aan de wensen van de tijd aan te passen. Belangrijke uitgangspunten van dit plan zijn:

  • Het handhaven en verbeteren van het gehele gebied van de Eglantier, niet alleen gericht op het winkelcentrum, maar ook op het wonen en verblijven;
  • Versterken van de economische structuur en van de voorzieningenstructuur van de Maten;
  • Uitbreiden van het woningaanbod bij centrumvoorzieningen, vooral gericht op appartementen voor ouderen en starters;
  • Verbeteren van de (steden)bouwkundige kwaliteit en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij zijn, gebaseerd op een cultuurhistorisch onderzoek, drie hoofdpunten geformuleerd:
  • 1. De Eglantier is een naar buiten gekeerd centrum met verblijfsgebieden en parkeergelegenheden langs de Gildenlaan en Eglantierlaan;
  • 2. De Eglantierlaan is geen onderdeel van de hoofdontsluitingsring van de Maten, maar moet worden vormgegeven als een bedieningsstraat van het centrumgebied;
  • 3. De Eglantier is een "middeleeuws stadje" in de Maten met woningen die zijn gelegen boven voorzieningen, een netwerk aan straatjes en een afwisselende architectuur;
  • Verbeteren van (gevoel van) veiligheid;
  • Verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.


Dit bestemmingsplan heeft betrekking de totale revitalisatie en herontwikkeling van winkelcentrum Eglantier.