direct naar inhoud van 8.5 Aanpassingen t.o.v. voorontwerpbestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

8.5 Aanpassingen t.o.v. voorontwerpbestemmingsplan

Naast genoemde wijzigingen aan de hand van de inspraak- en overlegreacties heeft voortschrijdend inzicht nog geleid tot onder meer de volgende wijzigingen:

  • a. wijziginsgbevoegdheid Klarenbeekseweg 106 ten behoeve van de bouw van één woning;
  • b. opstellen van akoestische rapporten ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen;
  • c. uitbreiding van restaurant Pijnappel ten behoeve van een terras. Dit is in de regels opgenomen;
  • d. wijzigen van de bestemming 'Detailhandel' in de bestemming 'Gemengd-1' voor Hoofdweg 84a en 86 (supermarkt en Pijnappel Mode);
  • e. wijzigen van de bestemming 'Bedrijf' in de bestemming 'Gemengd-2' voor de Molenweg 4 en 4a (molen en aangelegen bedrijvigheid);
  • f. het vervangen van de bestemming 'Tuin' door de aanduiding'tuin' binnen de bestemming 'Wonen'. Tegelijk wordt de aanduiding 'erf' toegevoegd aan de bestemming 'Wonen';
  • g. het wijzigen van de bestemming 'Wonen' voor Broekstraat 33b en 35 in 'Detailhandel' conform de vigerende planherziening (herziening 1994-1), maar met de opname van twee bedrijfswoningen die op de kaart worden aangeduid;
  • h. het wijzigen van het WRO-wijzigingsgebied 5 (Achter de Molen 6-10) in de zin dat het gebied ten oosten ervan met de bestemming 'Groen' nu binnen het wijzigingsgebied valt en het toestaan van maatschappelijke functies in een nieuw gebouw dat buiten het vigerende bouwvlak valt.