direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg Klarenbeeksbelang
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

8.2 Vooroverleg Klarenbeeksbelang

Dit overleg vond plaats op 17 december 2008. Inhoud van de reactie:

 • a. De dorpsraad spreekt haar teleurstelling uit over het voorontwerpbestemmingsplan in zijn huidige vorm. De hoop was dat in elk geval een deel van de woningbouwplannen in uitgewerkte vorm zou zijn opgenomen.
 • b. De dorpsraad heeft grondig kennis genomen van het voorontwerpbestemmingsplan. Zowel inhoudelijk als tekstueel worden opmerkingen gemaakt.
 • c. De dorpsraad vraagt zich af of alle bestemmingsplanwijzigingen die in het verleden hebben plaatsgevonden zijn verwerkt in dit voorontwerp.
 • d. Achter de bestaande woningen aan de Hoofdweg 52-56 is een bedrijfsbestemming opgenomen. De dorpsraad vraagt zich af waarom.
 • e. Het hertenkamp aan de Molenweg heeft in het voorontwerpbestemmingsplan de bestemming 'Sport'.
 • f. De speeltuin aan de Lariksweg is in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen binnen de bestemming 'Verkeer-verblijfsgebied'. De dorpsraad ziet dit graag gewijzigd in de bestemming 'Groen'.
 • g. Voor de kapsalon aan de Molenweg 20 heeft een bestemmingsplanwijziging plaatsgevonden. Dit is echter niet meegenomen in het voorontwerpbestemmingsplan.
 • h. De predikantswoning aan de Woudweg 123 is niet als zodanig bestemd in het voorontwerpbestemmingsplan.

Beoordeling van de reacties

 • a. De teleurstelling van de dorpsraad is begrijpelijk. De planvorming voor de beoogde nieuwbouwlocaties die zijn aangewezen in de dorpsvisie is echter nog niet concreet genoeg om al een uitgewerkte bestemming op te kunnen nemen.
 • b. De opmerkingen van de dorpsraad zijn met dankbaarheid ontvangen en worden waar mogelijk verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan.
 • c. Los van de beoogde nieuwbouwlocaties is het bestemmingsplan Klarenbeek conserverend van opzet. Dat betekent dat de geldende bestemmingen, inclusief alle herzieningen die hebben plaatsgevonden, in het bestemmingsplan worden verwerkt.
 • d. Deze bestemming is per abuis opgenomen. Op deze gronden vinden geen bedrijfsmatige activiteiten plaats. Het voorontwerpbestemmingsplan zal worden aangepast in die zin dat voor deze gronden de bestemming 'Agrarisch' wordt opgenomen.
 • e. De bestemming wordt gewijzigd in 'Groen'.
 • f. Qua bestemmingsplansystematiek is ervoor gekozen om alleen wanneer sprake is van structureel groen de bestemming 'Groen' op te nemen. In dit geval is daarvan geen sprake. Een speeltuin past qua gebruik binnen de bestemming die nu is opgenomen. Er is geen aanleiding om in dit geval de bestemming 'Groen' op te nemen.
 • g. Deze planherziening zal worden verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan.
 • h. In het geldende bestemmingsplan is de predikantswoning bestemd als reguliere woning. In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor dit pand daarom weer deze bestemming opgenomen.