direct naar inhoud van 6.4 Handhaving
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

6.4 Handhaving

Met het vaststellen van het bestemmingsplan zijn de werkzaamheden niet beƫindigd. De instandhouding en ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige woonomgeving, vereist dat er daarna ook op het gebied van de handhaving, de nodige activiteiten worden verricht.

Uitgangspunt van de handhaving in dit kader is enerzijds het voorkomen van overtredingen door middel van een open en regelmatige communicatie en anderzijds een systematische en consequente aanpak voor het constateren en terugdraaien van de gepleegde overtredingen. Daarnaast maakt een regelmatige rapportage deel uit van een goed handhavingsbeleid. Binnen het beleidsveld "Ruimtelijke Ordening" wordt de aandacht vooral gericht op de controle op het verlopen van de tijdelijke ontheffingen ex artikel 3.22 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Daarnaast is er een gebiedsgerichte aanpak.

In de huidige praktijk worden flagrante overtredingen al direct aangepakt. Overigens doen zich in Klarenbeek geen bijzondere problemen voor, die een specifieke handhavingsactie of een bijzonder handhavingsbeleid noodzakelijk maken.