direct naar inhoud van 5.9 Watertoets
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

5.9 Watertoets

Bij de woningbouwlocatie op de sportvelden wordt voorgesteld in het overgangsgebied tussen beide dorpshelften een groene parkachtige buffer, met een minimum breedte van 45 m, te realiseren. Deze groene buffer is van groot belang voor de waterhuishouding en de retentie van water in dit gebied. Hiervoor wordt een infiltratieveld aangelegd, bestaande uit bijvoorbeeld een wadi zonder grindkoffer. Onder de infiltratievoorziening dient een drain te worden toegepast om de bodem voldoende droog te houden. De drain voert het water af op de verderop gelegen A-watergang. Deze groene buffer zal daarnaast worden benut voor speelvoorzieningen en langzaam-verkeerroutes. De groene ader krijgt daarmee ook een belevingswaarde.
Klarenbeek ligt precies op de scheiding van twee zogenaamde stroomgebieden. Dit houdt in dat het water ten noorden van de Hoofdweg/Klarenbeekseweg naar het noorden stroomt. Het water ten zuiden van deze weg stroomt naar het oosten. De watergangen over en weer staan dan ook niet met elkaar in verbinding. Dit is ook in de toekomst niet gewenst door bijvoorbeeld doortrekking van de Tochtsloot naar de Grote Wetering.

In droge periodes is het mogelijk om in Klarenbeek het regenwater van de nieuwe buurten in de grond te laten zakken (infiltreren). Dit kan met behulp van de hierboven genoemde infiltratievoorzieningen (verlaagde groenstroken).
Voor alle nieuwe ontwikkelingen (woningbouw, sportcomplex, dorpshart, et cetera) zal de trits VBA moeten worden gehanteerd; V: vasthouden, B: bergen; A (vertraagd)afvoeren. Deze volgorde zal daarom in alle bestemmingsplannen en de daaraan gekoppelde bouwplannen gaan worden opgenomen.

Klarenbeek beschikt grotendeels over een gemengd rioolstelsel. Er zijn nog geen concrete plannen om deze te vervangen door een gescheiden stelsel. Het hemelwater van de uitbreidingsplannen wordt afgekoppeld en komt zodoende niet terecht in het rioleringsstelsel.

Afstemming met het waterschap over deze plannen heeft plaatsgevonden in het kader van de Dorpsvisie en het voorontwerpbestemmingsplan. Het waterschap heeft een positieve reactie op de plannen gegeven.