direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het door beide gemeenten voorgestane ruimtelijke beleid binnen het dorp centraal. Er is zowel sprake van een beheersgericht beleid ten aanzien van de bestaande bebouwing als van een ontwikkelingsgericht beleid. Verder wordt ingegaan op de relatie met een aantal relevante aspecten, zoals met de waterparagraaf.