direct naar inhoud van 3.9 Verkeersbeleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

3.9 Verkeersbeleid

Het verkeersbeleid is gericht op beheersing van de (auto)mobiliteit en verbetering van de leefbaarheid. Het autoverkeer wordt geconcentreerd op een beperkt aantal verkeersaders (50 km/h-wegen binnen de bebouwde kom en 120/100/80- km/h-wegen buiten de bebouwde kom). Daartussen ontstaan grote gebieden waar de verblijfsfunctie centraal staat. Deze verblijfsgebieden zijn 30 km/h-zones binnen de bebouwde kom en 60 km/h-zones buiten de bebouwde kom. De woonbuurten in Klarenbeek ten noorden en zuiden van de Hoofdweg/Klarenbeekseweg zijn 30 km/h-zones geworden. Buiten de bebouwde kom rond Klarenbeek zijn 60 km/h-zones aanwezig .

Door de provincie Gelderland is de Hoofdweg/Klarenbeekseweg door Klarenbeek (N789) aangemerkt als een weg met een toegangbiedende functie. De provincie heeft geen concrete plannen om het snelheidsregime van deze weg zowel buiten (80 km/h) als binnen (50 km/h) de bebouwde kom te wijzigen.