direct naar inhoud van 3.5 Welstandsbeleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

3.5 Welstandsbeleid

De gemeente Voorst heeft een welstandsnota opgesteld die per 1 juli 2004 van kracht is geworden. In deze welstandsnota wordt het bebouwingslint langs de Hoofdweg als waardevol gezien. Hier is een belangrijke taak voor het bestemmingsplan weggelegd om ligging, maat en schaal van de bebouwing vast te leggen. Dit vergroot de effectiviteit van de langs het lint te hanteren welstandstoetsing, die meer gedetailleerd ingaat op vormgeving en beeldkwaliteit van de bebouwing, met name langs het lint. Verder kent het bijzondere bebouwingsensemble rondom de rooms-katholieke kerk en pastorie in het landgoed Klarenbeek een meer gedetailleerde welstandstoetsing.
De welstandsnota van Apeldoorn is verder uitgewerkt in de tegelijk met dit bestemmingsplan opgestelde nota Gebiedsgerichte welstandsbeleid Klarenbeek. Ook hierin heeft de lintbebouwing de belangrijkste beeldbepalende waarde en kent deze een hoger welstandsniveau. De rest van het dorp vat binnen het welstandsthema 'Dorp' waar sprake is van een soepel welstandniveau. De drie nieuwe ontwikkelingsgebieden binnen het Apeldoornse deel van Klarenbeek vormen specifieke aandachtsgebieden wat betreft beeldkwaliteit.