direct naar inhoud van 3.4 Archeologie- en monumentenbeleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

3.4 Archeologie- en monumentenbeleid

NOTA BELVEDÈRE

In de Nota Belvedère maakt het Rijk zich sterk voor de cultuurhistorische waarden in een plaats of streek. Deze waarden dienen, meer dan in het verleden, richtinggevend te zijn voor de ruimtelijke inrichting. Dit geldt in het algemeen, maar in het bijzonder voor in de nota aangewezen gebieden en steden. Hier valt Klarenbeek niet onder.

ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE

De gemeente Voorst heeft in de periode 1999-2000 een cultuurhistorische inventarisatie laten uitvoeren door Landview. Hiermee is een gedetailleerd beeld ontstaan van de ontstaansgeschiedenis van de gemeente, de aanwezige cultuurhistorische elementen en de belangrijkste archeologische vindplaatsen. Deze nota Cultuurhistorie in de gemeente Voorst beoordeelt alleen het Voorster deel van het dorp Klarenbeek.

Voor de gemeente Apeldoorn is de nota I-cultuur door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2006. Kern van de nota is dat cultuurhistorie van essentieel belang is voor de identiteit van Apeldoorn. De kwaliteiten van de woonwijken, de binnenstad, de dorpen en het afwisselende buitengebied gelden als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorie levert bouwstenen aan om ruimtelijke projecten mogelijk te maken met behoud van identiteit. Hiervoor wordt een cultuurhistorische analyse van een gebied gemaakt. Daarmee ontstaat inzicht in de aanwezige (boven- en ondergrondse) cultuurhistorische waarden. Naast het vastleggen van kennis over landschap, geomorfologie, stedenbouw, archeologie en architectuur geeft de analyse aanbevelingen over de inzet van deze waarden in nieuwe ontwikkelingen. Bij de nota horen een archeologische en een cultuurhistorische beleidskaart.

De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. De trefkans kent de gradaties hoog, gemiddelde en lage trefkans.

Op de cultuurhistorische beleidskaart staat de mate waarin de cultuurhistorische waarden een rol zullen spelen bij ruimtelijke plannen. De attentiewaarde kent de gradaties hoge, gemiddelde en lage attentiewaarde. In de nota is vastgelegd dat gebieden met de hoogste cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan een beschermende regeling krijgen.