direct naar inhoud van 3.11 Economisch beleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

3.11 Economisch beleid

STRATEGISCH ECONOMISCH BELEIDSVISIE

Hierin is de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van werken binnen de gemeente vastgelegd en voor de dorpen verder uitgewerkt in het beleidskader 'Wonen en Werken' in de dorpen. Voor Klarenbeek betekent dit dat bestaande bedrijven beperkte uitbreidingsmogelijkheden op de eigen kavel krijgen. Bedrijven die desondanks niet uit de voeten kunnen, moeten uitwijken naar een lokale bedrijvenstrip of bedrijventerrein elders in het landelijk of stedelijk gebied. Per dorp wordt gekeken of het wenselijk is een bedrijvenstrip te ontwikkelen (zie Dorpsvisie). In Klarenbeek is hiervoor aan de zuidrand een zoekgebied aangegeven. Voor een vrijkomende bedrijfslocatie wordt uitgegaan van vestiging van een ander bedrijf. Indien dit niet lukt, wordt nagegaan of de locatie zich leent voor een woonfunctie.

VISIE WONEN EN WERKEN GEMEENTE VOORST

Uitgangspunt van deze visie is dat inbreiding boven uitbreiding staat. In het Voorster gedeelte van Klarenbeek worden verder geen nieuwe werklocaties voorzien.