direct naar inhoud van Artikel 20 Algemene gebruiksregels
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 20 Algemene gebruiksregels

20.1 Gebruiksregels
 • a. Als een verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in elk geval beschouwd:
  • 1. het gebruik van gronden voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
  • 2. het gebruik van gronden voor het opgeslagen hebben van gerede of onklare machines en/of voertuigen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
  • 3. het gebruik van gronden voor het beoefenen van lawaaisporten;
  • 4. het agrarisch gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom';
  • 5. het gebruik van gronden voor verblijfsrecreatie, behoudens binnen de bestemming als bedoeld in artikel 12;
  • 6. het gebruik van kampeermiddelen en recreatiewoningen voor permanente bewoning;
  • 7. het afgraven van gronden ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom';
  • 8. het verwijderen van de aangegeven wegen.
 • b. Als een verboden gebruik van gebouwen en bouwwerken als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening wordt in elk geval beschouwd:
  • 1. voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken, of herstellen van goederen en het opslaan en bewerken of verwerken van producten, tenzij:
     • a. dit plaatsvindt ten behoeve van de agrarische productie binnen het bedrijf;
     • b. dit uitsluitend betrekking heeft op agrarische producten van het eigen bedrijf;
     • c. het betreft inpandige berging van caravans en kampeerauto's in voormalige agrarische opstallen;
     • d. het betreft inpandige opslag van goederen, zonder dat sprake is van bewerking of verwerking daarvan (statische opslag);
    • a. voor detailhandel, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse geteelde of geproduceerde producten;
    • b. voor het beoefenen van lawaaisporten;
    • c. voor woondoeleinden, met uitzondering van de aangegeven woningen en de ingevolge de bestemmingsregeling toegestane bedrijfswoningen;
    • d. voor seks- en/of pornobedrijf.