direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd - 1
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 6 Gemengd - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel en dienstverlening;
 • b. kantoren;
 • c. maatschappelijke voorzieningen;
 • d. bedrijfswoningen;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. tuinen en erven;
 • h. water;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

6.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
  • 2. het aantal bedrijfswoningen mag maximaal het bestaande aantal bedragen;
  • 3. de inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 600 m³ bedragen;
  • 4. de goot- en bouwhoogten mogen niet meer bedragen dan aangegeven.
 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van lichtmasten mag maximaal 6 m bedragen;
  • 3. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 6 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van kunstobjecten mag maximaal 6 m bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van overige, andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • 6. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken gelegen buiten het bouwvlak mag per bouwperceel maximaal 20 m² bedragen.