direct naar inhoud van Artikel 5 Detailhandel
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 5 Detailhandel

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • b. tuinen, erven en terreinen;
 • c. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

In de bestemming zijn postorderbedrijven en bouwmarkten niet toegestaan.

Binnen de bestemming is ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' één bedrijfswoning toegestaan.

5.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
  • 2. het bouwvlak mag tot ten hoogste het aangegeven bebouwingspercentage worden bebouwd, met dien verstande dat indien geen bebouwingspercentage staat aangegeven, het bouwvlak voor 100% mag worden bebouwd;
  • 3. de goot- en bouwhoogten mogen niet meer bedragen dan aangegeven.
 • b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
  • 1. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte bij een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 45 m² tot een maximum van 60% van de oppervlakte van het bouwperceel (met inbegrip van alle op het bouwperceel aanwezige bebouwing);
  • 3. de goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 5 m;
  • 4. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt niet meer dan 3 m.
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de regel dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.