direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangezezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied, waaronder begrepen (ontsluitings)wegen, fiets- en voetpaden;
  • b. parkeervoorzieningen;
  • c. speelplaatsen;
  • d. hondenuitlaatplaatsen;
  • e. groenvoorzieningen;
  • f. water;
  • g. nutsvoorzieningen.

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en voorzieningen.

15.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn gebouwen toegelaten, met een inhoud van niet meer dan 50 m³ en een bouwhoogte van niet meer dan 4 m, alsmede bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarvan de bouwhoogte - voor zover het niet betreft bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer - niet meer dan 2,5 m mag bedragen, met dien verstande, dat de bouwhoogte van speelvoorzieningen niet meer dan 4 m mag bedragen.