direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 14 Verkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen en straten, primair gericht op doorstroming en afwikkeling van verkeer;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. water;
  • f. nutsvoorzieningen.

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en voorzieningen.

14.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn gebouwen toegelaten met een inhoud van niet meer dan 50 m³ en een bouwhoogte niet meer dan 4 m, alsmede bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met - voor zover het niet betreft bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer - een bouwhoogte van niet meer dan 2,5 m.