direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

Artikel 12 Recreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het bedrijfsmatig bieden van recreatief verblijf aan personen - die elders hun hoofdverblijf hebben- in tot het bedrijf behorende recreatiewoningen en tot het bedrijf behorende verzorgende gebouwen ten dienste van die personen, een en ander met de daarbij behorende bouwwerken;
 • b. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

12.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
  • 2. de goot- en bouwhoogten mogen niet meer bedragen dan aangegeven.
 • b. Voor het bouwen van recreatiewoningen inclusief aan- en uitbouwen gelden de volgende regels:
  • 1. het aantal recreatiewoningen bedraagt niet meer dan 16;
  • 2. de goot- en bouwhoogte van gebouwen bedragen niet meer dan respectievelijk 3 m en 6 m;
  • 3. de oppervlakte van recreatiewoningen bedraagt niet meer dan 75 m²;
  • 4. onderkeldering van recreatiewoningen is niet toegestaan;
  • 5. bijgebouwen zijn niet toegestaan.
 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de regel, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m, met uitzondering van erfscheidingen vóór (het verlengde van de) voorgevel van het hoofdgebouw, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.