direct naar inhoud van Bijlage 4 Overzichtstabel verharding
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

Bijlage 4 Overzichtstabel verharding

Ontwikkeling   Referentiesituatie 1 januari 2007   Huidige situatie 2009   Autonome ontwikkeling 2020   Plansituatie  
Wijzigingen in oppervlakte m2          
Bebouwing   (m2)   (m2)   (m2)   (m2)  
Dieselloods bij A   44   44   44   0 (te slopen)  
Dieselloods bij E   44   44   44   0 (te slopen)  
Dieselloods bij D   44   44   44   44  
Gebouw B   502   502   502   0 (te slopen)  
Paardenloods bij H   150   150   150   0 (te slopen)  
Fietsenstalling achter H   0   0   0   0  
Gebouw J   372   372   372   0 (te slopen)  
Provisorium achter 50kV   50   50   50   50  
Buitenopstelling 50 kV   925   925   0   0 (te slopen)  
Woningen bij H   234 (67+52+115)   34 (67+52+115)   34 (67+52+115)   0 (te slopen)  
Bijgebouw gebouw H   25   25   25   0 (te slopen)  
Loods zendcirkel   316   316   316   0 (te slopen)  
Gebouw F   1.094   circa 750   circa 750   1.094  
Gebouw G (niet-monumentale deel)   619   619   619   0  
Verhard oppervlak          
Loodsenterrein   15.000   15.000   15.000   0 (te slopen)  
Gebouw H   1.200   1.200   1.200   5.200  
Gebouw K   1.000   1.000   1.000   1.800  
Reserve/overloop parkeren   0   0   0   4.000  
Voormalig emplacement zendcirkel   3.000   3.000   3.000   2.000  
Achter gebouw J   100   100   100   0 (te slopen)  
Bebouwing          
Nieuwe woningen Turfbergweg   0   0   0   1.200 (6 x 200)  
Nieuwe villa's   0   0   0   1.000 (2 x 500)  
Nieuwe woonlocatie   0   0   0   1.230  
Fietspaden   (m2)   (m2)   (m2)   (m2)  
Asfaltpad van gebouw A naar 50 kV   7.862,5
(1.850 x 4,25)  
7.862,5
(1.850 x 4,25)  
7.862,5
(1.850 x 4,25)  
4.462,5 (1.050 x 4,25) wordt halfverharding
3.400 (800 x 4,25) blijft asfalt  
Betonpad bunker - Burelhul   1.705 (775 x 2,20)   1.705 (775 x 2,20)   1.705 (775 x 2,20)   0 (te slopen)  
Verbinding Burelhul - Dabbelose pad   0   0   0   1.100 (550 x 2) verhard oppervlak  
Kootwijkerpaadje   1.905 (1.360 x 1,40)   1.905 (1.360 x 1,40)   1.905 (1.360 x 1,40)   2.270 (breedte van 1,4 naar 2,0)  
Burelhul   2.800 (2.000 x 1,40)   1.260 (900 x 1,40)   1.260 (900 x 1,40)   4.000 (2000 x 2)  
Gelijkblijvende oppervlaktes   (m2)   (m2)   (m2)   (m2)  
Gebouwen          
Gebouw A + annexen incl erf   1.687 (1.416 + 271)   1.687 (1.416 + 271)   1.687 (1.416 + 271)   1.687 (1.416 + 271)  
Gebouw H   1.050   1.050   1.050   1.050  
Gebouw C, D en E   750   750   750   750  
Gebouw G   800   800   800   800  
Trafo achter G   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk  
Wagenloods K   146   146   146   146  
Portierslogé   36   36   36   36  
Bushokje   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk  
Gebouw T   482   482   482   482  
Gebouw P (Utrechtse loods)   248   248   248   248  
Verharding          
Rond gebouw F   1.100   1.100   1.100   1.100  
Rondom gebouw G   2.000   2.000   2.000   2.000  
Rondom C, D en E   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk  
Gebouw H   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk   Onbekend, blijft in alle situaties gelijk