direct naar inhoud van 9.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

9.1 Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan de dorpsraad van Radio Kootwijk. De reacties van de dorpsraad zijn hierna samengevat. De gemeentelijke reactie op de opmerkingen is cursief afgedrukt.

Reactie dorpsraad

  • 1. De locatie waar in het voorontwerp een parkeerterrein van ca. 100 plaatsen is geprojecteerd ligt zodanig ten opzichte van het dorp dat veel bezoekers door het dorp naar gebouw A zullen wandelen. De dorpsraad doet een aantal suggesties om dit te kunnen voorkomen.
  • 2. Een dorpshuis wordt in de plannen van Staatsbosbeheer voorzien bij gebouw F. De dorpsraad ziet deze bij voorkeur, vanwege de centrale ligging gesitueerd bij de tennisbaan,
  • 3. Nieuwe woningbouw moet voorzien in de lokale behoefte.

Beantwoording

Het parkeerterrein dat wordt bedoeld is in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen ten noorden van het dorp aan de Turfbegweg. Het betreft de parkeervoorziening die gebruikt gaat worden bij het zgn. rode scenario uit de visie van Staatsbosbeheer. ook de locatie zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan is hieruit overgenomen. De opmerkingen van de dorpsraad worden meegenomen in het ontwerpproces zoals geschetst in 3.10 waarbij ook het dorp en de dorpsraad worden betrokken. Ditzelfde geldt voor de opmerkingen die gemaakt zijn onder 2 en 3.