direct naar inhoud van 5.5 Overige ambities
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

5.5 Overige ambities

Het streven is dat de leefbaarheid in buurtschap Gerritsfles en buurtschap Radio Kootwijk behouden blijft. Dit betekent niet alleen dat natuur, landschap, cultuurhistorie en verkeer aandacht verdienen, maar eveneens kan het bestemmingsplan een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de omgeving. Het plan van Staatsbosbeheer besteedt daarom onder meer aandacht aan het volgende:

  • het oprichten van een beperkt aantal nieuwe woningen (zie paragraaf 5.3.3);
  • het oprichten van een nieuwe dorpsvoorziening;
  • een herstructurering van de garageboxen.

Achter de bestaande woningen aan de Turfbergweg liggen diverse garageboxen. Vanwege de verspreide ligging ervan geeft dit een rommelig aanzicht. In het bestemmingsplan zal daarom een regeling worden opgenomen die een herstructurering van de garageboxen mogelijk maakt.