direct naar inhoud van 5.4 Energie en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

5.4 Energie en vervoer

Duurzaamheid is voor Staatsbosbeheer een belangrijk aspect bij de herontwikkeling. Speerpunt is de geleidelijke omschakeling naar duurzame energie door:

 • het terugdringen van de energiebehoefte;
 • het benutten van overtollige warmte / restwarmte;
 • het duurzaam invullen van de resterende energievraag, bijvoorbeeld door zonne-energie, windenergie en gebruik van biomassa;
 • pas daarna vormen de traditionele fossiele brandstoffen een optie.

Staatsbosbeheer heeft een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten bezoekerstallen tussen 2010 en 2025. Er worden drie scenario's onderscheidden:

 • het groene scenario (laagseizoen): ongeveer 200 dagen per jaar, alle werkdagen buiten vakantieperioden en de weekeinden in de winterperiode;
 • het gele scenario (voor- en naseizoen): ongeveer 150 dagen per jaar, alle weekeinden tussen het voor- en najaar en rondom het hoogseizoen zonder bijzondere activiteiten;
 • het rode scenario: ongeveer 15 dagen per jaar, tijdens feestdagen, de zomervakantie en bijzondere evenementen.

Tijdens het groene scenario zijn er voldoende parkeerplaatsen in en nabij het plangebied aanwezig. In het gele scenario zijn er diverse mogelijkheden om de bezoekersaantallen bij te sturen, zoals betaald parkeren, mogelijk in combinatie met een slagboom aan het begin van de Turfbergweg. Het rode scenario vereist een intensiever bezoekersmanagement. Bij het rode scenario wordt een vervoersysteem ingezet tussen de grotere parkeervoorzieningen, waaronder een nieuwe parkeervoorziening aan het begin van de Turfbergweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1006-von1_0006.jpg"

Figuur 5.3: Ligging parkeerplaatsen

In totaal zijn er vier mogelijke parkeerterreinen:

 • bij garage C: 45 plaatsen;
 • bij gebouw G: 20 plaatsen;
 • bij bijgebouw H: 140 plaatsen;
 • aan de Turfbergweg: 100 plaatsen.

Deze parkeerlocaties zijn opgenomen op de verbeelding van het bestemmingsplan.