direct naar inhoud van 5.2 Natuur en landschap in relatie tot de gebouwen
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

5.2 Natuur en landschap in relatie tot de gebouwen

Rust, ruimte en duisternis vormen de kernkwaliteiten van Radio Kootwijk. Gelet op de aanwezigheid van een stiltegebied zal de stilte worden gekoesterd en geborgd. Na zonsondergang zullen er geen grootschalige activiteiten meer zijn. Dit komt ook de leefbaarheid van het dorp ten goede.

De aanwezigheid van grote oppervlakten natuur en de afwezigheid van (stedelijke) bebouwing is karakteristiek voor Radio Kootwijk. Deze kernkwaliteit zal worden behouden. Niet alleen de openheid van de zendcirkel wordt behouden, maar door gerichte ingrepen in enkele bospercelen worden zichtlijnen gemaakt, die de openheid van de zendcirkel verder zullen accentueren.

Radio Kootwijk is één van de donkerste locaties van de Veluwe. Om deze donkerte te behouden zal er weinig verlichting zijn in, om en aan de gebouwen. Wanneer er geen activiteiten zijn, zal de verlichting worden uitgezet. Door het gebruik van groen licht en verlichtingsarmaturen met zo min mogelijk strooilicht, wordt de lichtintensiteit beperkt.

Zendgebouw A wordt het belevingspunt voor de omliggende natuur. Vanaf de toren van gebouw A is er vrij zicht op de omgeving.

Het beheer van de natuur is gericht op het bieden van ruimte aan de natuurlijke ontwikkeling van zandverstuivingen, heiden, vennen, graslanden en bossen. Ook is het beheer bedoeld om de evenwichtige verdeling van open en gesloten gebieden te herstellen en te versterken. Bij het toekomstige beheer wordt rekening gehouden met de aanwijzing van de Veluwe als Natura 2000-gebied.