direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Radio Kootwijk
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-von1

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie die Staatsbosbeheer heeft ontwikkeld voor het plangebied, zoals dit is opgenomen in de nota "Hallo Bandoeng... Hier Radio Kootwijk" (Staatsbosbeheer, 20 oktober 2009).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1006-von1_0005.jpg"

Figuur 5.1: Visiekaart Staatsbosbeheer

Een grotere afbeelding van de visiekaart is opgenomen in bijlage 3.